Стара Загора: Сменят безплатно печки на дърва и въглища с камини

От 20 февруари 2023 год. поетапно започва подмяната на 87 стари отоплителни уреди с такива на пелети – топловъздушни камини и камини и котли с водна риза. В следващите месеци ще приключи подмяната на уредите на всички одобрени до момента кандидати.

През месец март се предвижда отправяне на нова покана за набиране на кандидати за подмяна на отоплителните уреди.

С финансовата подкрепата на Програма Lifе на Европейската комисия безвъзмездно по проекта се финансира доставка, монтаж и гаранционно обслужване на ново по-екологично отоплително оборудване в жилищата на одобрените кандидати.

Новите уреди – пелетна топловъздушна камина, пелетна камина с водна риза, пелетен котел с водна риза, газов котел и стоманени панелни радиатори, ще заменят старите, работещи на твърдо гориво дърва и въглища.

Към настоящия момент се изпълнява основната фаза на проекта, през която ще бъдат подменени отоплителните уреди на още 878 домакинства, което ще намали емисиите на фини прахови частици още с 12,8 т./год.

През 2022 год. стартира подмяната на отоплителните уреди на одобрените от първата покана на основната фаза на проекта 287 домакинства от града, заявили желание за участие в програмата.  Беше извършена подмяна на 5 отоплителни уреда на дърва и въглища с такива на газ.

През 2021 год. приключи изпълнението на  фаза 2 на проекта – пилотна, по време на която бяха подменени отоплителните уреди на 57 домакинства от град Стара Загора, с което е постигнато намаление на ФПЧ10 на годишна база с 1,2 тона.

Община Стара Загора, в сътрудничество с други 5 общини, изпълнява Интегриран проект LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE на Европейския съюз.

Предвидените по проекта дейности са разделени на три основни фази и се реализират в продължение на 6 год. от 2019 год. до 2024 год. Бюджетът на проекта е на стойност 16 666 266.97 € (32 596 384.93 лв.), от които 1 484 758.75 € (2 903 935.71 лв.) са предвидени за Община Стара Загора.

Реклама

Create a website or blog at WordPress.com

%d блогъра харесват това: