Вижте кои фирми искат да строят фотоволтаични централи край Стара Загора

Общинските съветници разгледаха днес две предложения за предварително съгласие за учредяване на право на строеж за изграждане на фотоволтаични електрически централи, върху имоти публична-общинска собственост.  

Одобрение получиха за местност „Върти прах“ – фирма „Рани Зим Енерджи“ ЕООД, а за имота в местността „Острец“ на Стара Загора – фирма „Вип Фешън Инвест“ ЕООД.

Инвеститорите ще имат срок до 24 месеца, в който да преминат през необходимите процедури, преди съветниците да вземат окончателно решение.

Над 50 бяха предложенията, влезли в дневния ред, на първото за годината редовно заседание на Общинския съвет в Стара Загора.

Съветниците подкрепиха с мнозинство и своя отчет за периода юли- декември 2022 г. с мнозинство. Още един отчетен документ получи подкрепа – този за дейността на обществения посредник на територията на общината.

Избрана бе и комисия, която да проведе избор на нов омбудсман. Това се наложи във връзка със заемането на позицията заместник-кмет от Надежда Чакърова, която бе втори мандат обществен посредник.

За временно изпълняващ длъжността бе избран доскорошният ѝ правен съветник Георги Туртуриков. Той ще изпълнява задълженията до провеждане на нова процедура и произнасяне на решение от Общински съвет Стара Загора.

Две изменения на наредби бяха разгледани на първо четене – за насърчаване на инвестициите с  общинско значение в Община Стара Загора  и издаване на сертификати клас В  за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора.

Приета, с 35 гласа За, бе годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за настоящата година. По време на редовното заседание на местния парламент бе гласувано още и разпределението на общинските жилища за 2023 г. „Към днешна дата няма ненастанени граждани, които са били картотекирани в списъка за 2022 г.“, уточни ресорният зам.-кмет Красимира Чахова.

Кметът Живко Тодоров допълни, че желаещи има, но това са хора, които не отговарят на поставените в наредбата критерии. „Нужно е да проектираме и заложим средства за изграждане на нови жилища, които да бъдат по подобие на тези, които са в сградата на бившата Метрология.

Виждаме, че когато има контрол от домоуправител, проблеми с имуществото няма. Установяваме, че има недобросъвестни наематели, на които няма дори как да търсим обезщетение, тъй като те нямат доходи и имущество.

През следващите месеци би било добре да се създаде програма, по която целенасочено да работим в тази посока“, подчерта той. По темата подкрепа изрази и председателят на Комисията, която разглежда въпросите с общинските жилища – Янко Янков.

Общинският съветник Галина Господинова припомни, че създаването на отделна сметка за приходите от общинските жилища, е добро начало за създаване на фонд, който да обезпечи изграждането на нови такива. Колегата ѝ Стефан Духтев отбеляза, че по темата вече работи сформирана група от общински съветници.

Старейшините дадоха съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България“ към МТСП по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на Детска ясла № 7 „Еделвайс“.

Общинският съвет гласува  и кандидатстването по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа, процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Реклама

Create a website or blog at WordPress.com

%d блогъра харесват това: