Стара Загора: Увеличават се болните от грип

През първата седмица на годината регистрираната от Регионалната здравна инспекция в Стара Загора  заболяемост от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип е 72,23 на 10 000 население, при средна за страната 124,44, съобщи директорът й д-р Ваня Карабойдева.

От началото на настоящата седмица се наблюдава тенденция към повишаване броя на заболелите от ОРЗ и грип. Най-засегнати са възрастовите групи до 4 години и от 5-14 години. С най-ниска заболяемост е възрастовата група над 65 години.

Инспекцията осъществява надзор и контрол на грип и ОРЗ  чрез сентинелно наблюдение на 10% от населението на град Стара Загора във всички възрастови групи, чрез събиране на данни от амбулатории за първична медицинска помощ.

Информацията от лечебните заведения за болнична помощ, относно хоспитализирани с пневмонии пациенти след преболедуване от остри респираторни заболявания, показва повишаване на броя на пациенти с усложнения, преобладаващо в детската възраст.

РЗИ – Стара Загора организира пробонабиране и изпращане в Националния център по заразни и паразитни болести в София на 23 проби за изследване за грип и ОРЗ, от които при 14 ( 60 %) са  доказани вирусни причинители, както следва:

Анализът на данните показва начало на подем на епидемичния процес на грип и ОРЗ.

Изпълнени са предписанията на РЗИ – Стара Загора, издадени през ноември миналата година до всички лечебни и детски заведения, както и общопрактикуващи лекари в областта. Взети са мерки за  ограничаване разпространението на ОРЗ и грип.

Инспекцията продължава проследява епидемичния процес.

Реклама

Create a website or blog at WordPress.com

%d блогъра харесват това: