МИНИСТЪР ЗАБРАНИ НА ВОЕННИТЕ ДА ПИЯТ И ДРУСАТ

Министерство на отбраната

„В служебно време забранявам употребата на алкохол, наркотични вещества, техни аналози или други упойващи вещества от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включително по време на занятия, тренировки, учения, мисии и операции.“. Такава заповед издаде служебният министър на отбраната Димитър Стоянов.

„Забранявам продажбата на алкохол във всички столове, бюфети или други помещения за продажба на продукти и напитки на територията на военните формирования и в административните сгради в управление на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.“, пише още в заповедта.

При установяване на нарушение военнослужещият ще се отстранява от военна служба, както и ако се яви в състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения, причинено от употребата на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества.

Към новите мерки спада и забраната за управление на пътни превозни средства от военнослужещите в служебно и извън служебно време след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.


Create a website or blog at WordPress.com

%d блогъра харесват това: