СТАРА ЗАГОРА: ТЪРСЯТ ЧЕТИРИМА ДА БРОЯТ БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА

Снимка: parvomai.net

Община Стара Загора набира лица, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в Общината.

Преброяването следва да се извърши в периода март – юни или септември – ноември веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши в рамките на месеците април-май 2022 г., съобщават от местната администрация.

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания – опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина.

При липса на кандидати за преброители ще се приемат и кандидати, обучаващи се по специалности в областта на ветеринарната медицина и статистиката, като за целта представят уверение от  съответното висше учебно заведение

За преброяването са необходими четири лица, които ще бъдат сформирани  в два екипа – един за територия на град Стара Загора и втори – за останалите населени места в общината. Техническото и материално обезпечаване по преброяването, ще бъде за сметка на община Стара Загора.

Към двата екипа могат да участват доброволно и  представители на организации за защита на животните

Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 25.03.2022г. в стая 401, ет.4, сградата на Общинска администрация- Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“№107.

Необходими документи:

Заявление за участие в свободен текст

Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в наредба №4

Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Копие на документ за самоличност

Уверение от ВУЗ /в случай, че  кандидатите са  студенти/

Конкретните условия и методика на преброяването, както и допълнителна информация може да получите на следните интернет адреси: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=45115AECD06C1355FEBAEDA8D45A1C33?idMat=155679 или  https://www.starazagora.bg/bg/programi

Реклама

Create a website or blog at WordPress.com

%d блогъра харесват това: